col

Kronstadt Classic Rally

 

©Eng

Regulament Kronstadt Classic Rally

1. INTRODUCERE

1.1 Raliul de regularitate Kronstadt Classic este un eveniment ce se desfasoara in etape, pe baza timpilor si a vitezei medii impuse. Pe toata durata raliului participantii trebuie sa se supuna codul rutier iar viteza medie pe etape nu poate depasi 50 km/h.

1.2 Echipajul este format din doua persoane, membrii echipajului (pilot si navigator) si autovehiculul. Reprezentantul echipajului este persoana inregistrata ca atare de catre organizator la inregistrare si este persoana responsabila din toate punctele de vedere in problemele legate de echipaj. Nu se poate inscrie un echipaj format dintr-o singura persoana. In vehiculele inscrise nu pot lua loc alte persoane, decat cu acordul organizatorului. Pe durata Concursului, membrii echipajului, respectiv pilotul si navigatorul pot schimba posturile intre ei. In acest caz ambii membrii ai echipajului trebuie sa semneze foaia de inscriere si articolul privind asumarea responsabilitatii. Daca acest lucru nu s-a efectuat, echipajul este exclus din concurs.

1.3 Participantii la eveniment sunt membrii echipajului, insotitorii acestora, respectiv toate persoanele cu exceptia organizatorului si a arbitrilor care iau parte la eveniment in orice parte sau orice mod chiar si ca spectatori. Participantii la oricare parte a Evenimentului vor respecta prezentul regulament, precum si orice alte reguli impuse in eveniment.

1.4 Inscrierea reprezinta intentia exprimata a echipajului de a lua startul si totodata asumarea respectarii prezentului regulament, precum si a oricaror altor reguli impuse in eveniment. Inscrierea in sine nu reprezinta dreptul de a lua parte la eveniment, organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea fara nici o motivare in prealabil. Organizatorul poate decide o data limita de inscriere, precum si numarul maxim de participanti. Echipajele care se afla pe lista oficiala de start, devin echipaje inscrise oficial. Lista oficiala de sart este intocmita de organizator dupa expirarea termenului limita de inscriere.

1.5 Inregistrarea este conditia de baza a participarii la eveniment si se desfasoara la timpul si locul indicat de organizator. Prezenta a cel putin unuia din membrii echipajului la inregistrare este obligatorie. Toate persoanele care pe durata evenimentului conduc vehiculul, trebuie sa detina permis de conducere valabil. La inregistrare vor fi prezentate talonul vehiculului si asigurarea obligatorie valabila. Aici echipajele vor primi numerele de concurs, ce trebuiesc amplasate obligatoriu pe vehicul, roadbook-ul, respectiv toate materialele informative legate de eveniment. Tot aici se vor achita taxele percepute suprafetelor cu reclame individuale. Membrul echipajului care semneaza foaia de inscriere isi asuma responsabilitatea pentru veridicitatea datelor inscrise. Modificarile aparute pe parcursul concursului, de genul schibarii vehiculului, a navigatorului, sau a instrumentelor de masura, trebuie imediat anuntate la biroul organizatorului. In cazul amanarii anuntului, echipajul va fi eliminat. Echipajele intarziate la inregistrare risca penalizari banesti, a caror suma maxima poate atinge xxx RON

1.6 Roadbook-ul este intocmit de organizator, este o publicatie pusa la dispozitia echipajelor,care contine ruta exacta a evenimentului, locul de desfasurare, datele si informatiile necesare desfasurarii etapelor. Echipajele au obligatia sa semneze la inregistrare pentru primirea si existenta tuturor paginilor din roadbook in ordinea corspunzatoare.
1.7 Arbitrii au sarcina aplicarii si verificarii respectarii regulamentului, sa efectueze controlul orar. Decizia lor este obligatorie. Arbitrii se subordoneaza Directorului sportiv si isi desfasoara activitatea in conformitate cu indicatiile acestuia.

1.8 Juriul decide in cazul eventualelor contestatii si altor cazuri discutabile. Membrii: Directorul sportiv, organizatorului sef si doua persoane din randul participantilor, desemnate de organizator. Aceste doua persoane trebuie sa nu faca subiectul contestatiei.
1.9 Foile de parcurs sunt documentele oficiale ale echipajului pe durata evenimentului. Prima se primeste la start. Foaia de parcurs se prezinta in toate cazurile la cererea arbitrilor si a organizatorului. Foaia de parcurs contine timpii impusi, tot aici arbitrii noteaza timpii de sosire sau de trecere. Neprezentarea sau pierderea atrage puncte de penalizare. Organizatorul poate permite schimbarea foii de parcurs. In acest caz, pe noua foaie de parcurs se vor trece timpii inscrisi anterior. In spatiile oficiale ale foii de parcurs vor face inscrieri numai Arbitrii, respectiv organizatorul, in caz contrar se atribuie puncte de penalizare. (concurentii vor face notari in spatii dedicate)
1.10 Instructajul concurentilor poate fi tinut de catre organizator. Prezenta la instructaj a echipajelor si participantilor nu este obligatorie, insa organizatoul nu isi asuma resposabilitatea problemelor ivite datorita necunoasterii informatiilor enuntate la instructajul concurentilor. Data si locul desfasurarii instructajului si antrenamentul concurentilor este 8.00-10.30.
1.11 Tabela de afisare oficiala este aceea suprafata unde organizatorul posteaza documentele oficiale ale concursului. Locul acesteia este stabilit in anuntul de concurs. Ora afisarii documentelor oficiale trebuie de asemenea mentionata.
1.12 Dispozitia executorie este acel document semnat de catre directorul sportiv sau organizatorului sef care contine indicatii care aduc modificari sau completari la regulamentul de baza si la anuntul de concurs. Dispozitiile executorii trebuie sa fie inregistrate cu numar si sa fie afisate pe tabela de afisare oficiala.
1.13 Receptia tehnica are loc in Brasov. La aceasta iau parte numai echipajele ce au trecut de inregistrare. Aici se va verifica starea tehnica a vehiculului, originalitatea acestuia, instrumentele incorporate, se pot stabili factorii echipajului. Daca un vehicul nu corespunde regulilor de baza, comisia tehnica poate refuza startul vehiculului. Aici se vor verifica reclamele afisate pe vehicul.

1.14 La concursuri pot participa numai vehicule fabricate inainte de 31 decembrie 1986. Pentru alte vehicule cu insemnatate istorica organizatorul poate decide inscrierea lor in concurs fara a puncta in clasamentul general.

1.15 Organizatorul este o firma care organizeaza evenimentul Kronstadt Classic cu deplina responsabilitate. Organizatorul sef va fi desemnat in scris de conducatorul firmei, acesta urmand sa detina puterea de decizie pe tot parcursul evenimentului. In cazul in care nu s-a desemnat aceasta persoana, atunci aceasta functie este indeplinita de catre administratorul firmei. Organizatorii se vor supune indicatiilor organizatorului sef. Directorul sportiv se va ocupa de buna despfasurare a evenimentului din punct de vedere sportiv. Directorul sportiv se subordoneaza direct organizatorului sef.

2. INSCRIEREA

2.1 Taxa de participare in valoare de xxx RON, reprezinta contravaloarea urmatoarelor servicii:participarea la concurs si la programele acestuia, roadbook, carduri de identificare, numere de concurs, placi de raliu, pachet de sponsorizare,(pentru 2 persoane)

2.2 Termenul limita de inscriere este 15 august 2010, se considera inscriere trimisa acea inscriere care are stampila cu data de expediere, data trimiterii prin fax, sau data trimiterii la e-mail-ul oficial pina in data 15 august 2010  data limita de inscriere. Cererea de inscriere trebuie sa contina nume prenume pilot si copilot datele de identificare ale vehicolului 2 fotografii si un scurt istoric al masinii.
2.3 Confirmarea inscrierii: organizatorul are obligatia confirmarii Inscrierii primite in termen de 8 zile, in cazul in care s-a efectuat si expedierea la termen a taxei de participare. Organizatorul are dreptul sa refuze fara nici o justificare inscrierea (adica neinscrierea echipajulul pe lista oficiala), cu 3 zile dupa expirarea termenului limita de inscriere, ceea ce de asemenea trebuie semnalata in scris in termen de 8 zile de la incheierea termenului limita de inscriere. Se considera semnalare scrisa sau refuz si e-mailul trimis la adresa furnizata de echipaj, la care nu se primeste mesaj de eroare de transmitere in termen de 48 de ore.
2.4 In cazul refuzarii inscrierii, taxa de paticipare se returneaza in termen de 8 zile bancare de la data comunicarii refuzului.
2.5 Returnarea taxei de participare: organizatorul este obligat sa returneze taxa de participare numai in cazul refuzarii inscrierii. Taxa de participare nu se returneaza in caz de eliminare sau excludere la receptia tehnica.

3. DESFASURARE

3.1 Evenimentul se desfasoara pe drum public, cu respectarea tuturor regulilor codului rutier in viguare.
3.2 Participantii trebuie sa respecte indicatiile organizatorului.
3.3 Clasificarea echipajelor se va face in urma timpilor inregistrati.
3.4 Vehiculul inscris in Raliu poate fi condus pe durata evenimentului, numai de cele doua persoane indicate si inregistrate de organizator.
3.5 In cazul unei defectiuni tehnice este permisa si schimbarea vehiculului, dar in acest caz rezultatul conteaza numai in clasamentul zilei respective, rezultatele nemaicontand in clasamentul general. Schimbarea vehiculului trebuie discutata in prelabil cu organizatorul. In caz contrar, echipajul poate fi penalizat cu o amenda de pana la valoarea taxei de inscriere.

4. CONTESTATII

4.1 Contestatiile se depun in scris, cel tarziu la 30 de minute dupa afisarea rezultatelor pe tabela de afisare oficiala si se inmaneaza si inregistreaza in scris la directorul sportiv sau la organizatorul sef. Contestatiile vor fi analizate de juriu, acesta urmand sa delibereze in cel mult 24 de ore de la data depunerii contestatiei si sa transmita in scris partii interesate rezultatul deliberarii. Decizia juriului nu poate fi contestata.
4.2 Taxa contestatiei este de xxx RON. In cazul unei contestatii indreptatite, taxa se returneaza. In cazul contestatiilor nedreptatite sau nejustificate, taxa revine organizatorului.

5. ETAPE

5.1 Etape normale fiecare etapa are o viteza medie stabilita, pentru a respecta aceasta nu este necesara incalcarea regulilor codului rutier. Timpii etapelor sunt inscrise in foaia de parcurs. O etapa normala se desfasoara intre doua puncte de control orar (CO). Inceputul ariei puctului de control orar este semnalat printr-un indicator cu un ceas galben. Punctul de control orar (CO) este semnalat printr-un indicator cu un ceas rosu, la 10-50 m distanta de indicatorul galben. Linia indicatorului galben poate fi depasita cu un minut inaintea timpului sosirii teoretice. De exemplu, daca timpul de sosire teoretic este 15:59, atunci indicatorului galben poate fi depasit incepand cu ora 15:58. La Punctul de control orar se va inscrie in Foaia de parcurs timpul masurat la momentul inmanarii foii de parcurs. Daca un echipaj depaseste cu toata lungimea vehiculului linia indicatorului galben in timpul de sosire teoretic inscris in foaia de parcurs, atunci se inregistreaza acest timp, chiar daca predarea foii de parcurs se intampla la cateva minunte intarziere. Precizia etapelor este de un minut. Echipajele care sosesc in punctul de control orar mai repede sau mai tarziu fata de timpul de sosire teoretic, vor primi puncte de penalizare.
Dupa aceasta Participantii trebuie sa parasesca imediat Punctul de control orar si sa se indrepte catre urmatorul Punct de control orar (CO) sau catre startul urmatoarei etape speciale (1/100E - 1/10E).
5.1.1 Timpul de sosire al etapei este totodata si timpul de start in urmatoarea etapa, exceptand cazurile in care organizatorul nu decide altfel. Daca un Echipaj depaseste pe traseu alte vehicule participante, este obligata sa pastreze spatiu suficient pentru cei depasiti inaintea liniei indicatorului galben al Puctului de control orar pentru regrupare. In cazul intarzierii, vehiculul intarziat primeste de la Arbitrii un timp identic cu un vehicul sosit la timp. In acest caz are prioritate echipajul sosit la timp.
Puctele de control orar isi incep activitatea cu 15 minute inainte de prima sosire teoretica si isi incheie activitatea cu 15 minute dupa ultima sosire teoretica.
5.2 Etape 1/100 (1/100 E)
Clasificarea se va decide in mare masura dupa timpii realizati pe aceste etape.
Timpii teoretici sunt inscrisi in Foaia de parcurs, iar schita circuitului este in Roadbook, daca nu este suficient de explicit in casutele Roadbook-ului. Evaluarea timpilor obtinuti pe Etapele 1/100 se face cu o precizie de o sutime de secunda. 1 sutime de secunda abatere de la timpul teoretic inseamna 1 punct de penalizare. Etapele 1/100 se afla de-a lungul Etapelor normale si inceputul lor este marcat cu indicatoare 1/100. La startul Etapelor 1/100 Echipajele trebuie sa opreasca.
Dupa start indicatorul cu steag rosu marcheaza inceputul primei masuratori.
Pe etapele 1/100 masurarea se va face cu fotocelula. In cazul startului cu cronometru.
Sfarsitul etapei1/100 este marcata cu indicator cu steag de sosire, iar masurarea se face cu fotocelula sau furtun de presiune.
Organizatorul poate anunta etape combinate, duble, triple sau chiar mai complexe. La inceputul si terminarea masuratorilor pot fi fotocelule, furtun de presiune sau combinatia acestora. Punctele de start si sosire vor fi marcate corespunzator.
Organizatorul trebuie sa precizeze modul de masurare fie in roadbook fie in foaia de parcurs, respectiv regulamentul corespunzator etapelor.
Arbitrul de la start poate completa sau modifica datele legate de etapa, in functie de situatia din teren. Aceste completari sau modificari se vor trece in scris si pe indicatorul 1/100.
Dupa terminarea etapelor 1/100, echipajele trebuie sa se deplaseze spre urmatoarea etapa 1/100 sau spre urmatorul punct de control orar.

5.2.1 Opriri
In etapele simple sau combinate 1/100 se penalizeaza prin puncte de penalizare opririle intre indicatorul de start al etapei 1/100 cu steag galben si ultimul indicator cu steag de sosire. In cazul in care la sosire este furtun de presiune este interzisa oprirerea pana ce rotile din spate nu trec peste fortun.
Un echipaj se considera oprit daca vehiculul nu se deplaseaza in mod explicit pe traseu. Cauzele opririi vor fi decise de arbitrul etapei imperuna cu colegii de etapa.

5.2.2 Traseu gresit
In cazul etapei 1/100 cu slalom, marcarea traseului se va face cu ajutorul conurilor, parasirea traseului stabilit, ratarea unei porti, rasturnarea conului atrag puncte de penalizare. Ratarea liniei de sosire sau a punctului intermediar de masurare, atrag penalizarea necompletarii traseului.
5.2.3 Etape speciale
Organizatorul poate prevedea etape speciale, care pot fi etape de mentiere a mediei sau de mers inapoi. Principiul fundamental in acest caz este exactitatea masurarii, astfel ca fiecare participant sa beneficieze de sanse egale.
5.4 Etapa secreta 1/100 poate fi oriunde pe parcursul traseului, chiar si in itervalul unei probe speciale, distanta si timpii probelor secrete vor fi mentionati in foaia de parcurs, dar nu si locul de desasurare. De asemnea numarul probelor speciale secrete nu trebuie precizata. Aceste etape sunt marcate cu indicatoare 1/100, start si sosire pe fond verde. Oprirea de maxim 10 secunde inaintea indicatorului 1/100 este permisa numai daca prin aceasta manevra nu se obstructioneaza un vehicul din urma, verificarea acestei opriri este sarcina arbitrului probei respective.

5.5 Punct de control intermediar (AE-CP)
Pe etape mai lungi, trebuie controlata trecerea prin puncte intermendiare. La punctul de control intermediar nu este importanta ordinea plecarii, se verifica numai trecerea prin punct. Semnul Punctului de control intermendiar (AE-CP) este simbolul unei stampile pe tabla rosie. In Roadbook nu este obligatorie marcarea Punctului de control intermendiar (AE-CP secret). Sfarsitul postului este marcat cu un con sau panglica. Trecerea prin punctul de control intermediar se face numai din sensul corect. Trecerea prin Punctul de control intermediar din sens opus, depasirea sfarsitului postului atrage puncte de penalizare. La Punctul de control intermediar oprirea obligatorie abolva participantul de interdictia de oprire in Etapa 1/100.

5.6 Pozitia ocupantilor in vehicul in timpul etapelor 1/100
Pe etapele 1/100 membrii echipajului vor ocupa locurile din fata a vehiculului, este interzisa aplecarea in afara geamurilor laterale ale vehicului, iar daca vehiculul nu este dotat cu geamuri laterale, atunci in afara liniei verticale ale usilor laterale sau marginii habitaclului, cei care nu se conformeaza vor suporta penalizari.

5.7 Timpi stabiliti
In cazurile in care un echipaj nu poate parcurge o etapa din motive care nu tin de echipaj, sau masurarea timpilor nu s-a putut efectua, atunci directorul de concurs are dreptul de a acorda timpi stabiliti pe etapa respectiva. In acest caz se va tine cont de media tuturor timpilor realizati de echipaj pe probe similare, cu eliminarea celui mai slab rezultat. Daca pe o anumita etapa se acorda timpi stabiliti la 5 echipaje, atunci etapa respectiva se anuleaza la aceea categorie. Daca pe o anumita etapa concurentii sunt obstructionati de factori externi, acestea trebuiesc raportate imediat biroului organizatorului, cel tarziu la intrarea in utimul control orar al acelei zile de concurs.

6. EVALUARE

6.1 Rezultat final rezultatul unui echipaj este suma punctelor de penalizare acumulate imultite cu factorii, si scaderile necesare.
6.2 Castigator este acel echipaj care are cele mai putine puncte de penalizare.
6.3 In cazul egalitatii de puncte, clasamentul se va decide in functie de timpii mai mici obtinuti in etapele 1/100. In cazul egalitatii la clasamentul pe etape, se va decide in functie de vechimea vehiculului.6.5 Factorii
Rezultatele obtinute pe parcursul raliului pot fi modificate prin factori si rezultate anulate, organizatorul are posibilitatea aplicarii sau ignorarii acestor factori. Aplicarea sau neaplicarea factorilor se stabileste in Anuntul de concurs. Factorii maresc timpii obtinuti la Etapele 1/100, Etapele de regularitate si etapele speciale, dar nu influenteaza alte penalizari. Punctele de penalizare maxime obtinute pe etapele simple sau combinate nu sunt influentate de factori.
6.5.1 Factorul digital
- Echipajele care utilizeaza instrumente electronice ajutatoare, ceasuri electronice sau digitale, tahografe sau instrumente de navigare in orice moment al Raliului, vor primi un factor 2X la rezultatele obtinute pe Etapele 1/100.
- Dispozitivele de masurare a distantei, cu alimentare electronica si afisare mecanica sunt permise,dar numai cu functie de masurare ale distantei.Tipuri de instrumente permise in prezent: Brantz Retrotrip BR9C, Brantz Retrotrip2. Pentru utilizarea altor tipuri de instrumente este necesara aprobarea in prealabil a organizatorilor.
- Echipajele care utilizeaza instrumente de bord analogice sau digitale, telefoane mobile in orice moment al Raliului, vor primi un factor 2X la rezultatele obtinute pe Etapele 1/100.
- Telefoanele mobile aflate in masina, ceasurile de bord analogice sau digitale, ceasurile de mana se pot utiliza numai la masurarea Etapelor normale.
- In cazul aplicarii factorului 1, pe etapele masurate in timpul efecuarii probei, instrumentele electronice se vor depozita in asa fel sa nu fie la vederea concurentilor.
- Arbitrii au dreptul sa verifice vehiculul pe parcursul Raliului daca acesta este dotat cu instrumente de masurare. Daca Echipajul nu doreste sa supuna vehiculul verificarii, Arbitrii vor aplica la toate etapele factorul 2X inclusiv retroactiv. La startul in Etapa 1/100, Arbirul poate solicita prezentarea instrumentului de masura. Daca se observa utilizarea unui instrument electronic, Echipajul poate fi exclus din concurs.
6.5.2 Rezultat anulabil
Rezultatul cel mai slab al fiecarui Echipaj se va anula de catre Organizator. Acest lucru se aplica numai la Rezultatul final, nu si la rezultatele patrtiale. Rezultatul anulabil se aplica excusiv rezultatelor si penalizarilor timpilor obtinuti la Etapele 1/100, Etapele de regularitate si Etapele speciale, nu se poate aplica in cazul abaterilor de la codul rutier.
6.6 Puncte de penalizare / de eroare
Abaterea de o sutime de secunda de la timpul teoretic al Etapei 1/100 E (fara factor)   - 1 punct
Abaterea de o zecime de secunda de la media orara stabilita al Etapei de regularitate 1/10 E   - 1 punct
Abaterea de o secunda de la media orara stabilita al Etapei de regularitate 1/1 E   - 1 punct
Punctaj de penalizare maxim pentru timpii din Etapa 1/100 E, 1/10 E, 1/1 E (fara factor)   - 500 puncte
Punctaj de penalizare maxim pentru timpii din etapa 1/100 E combinata pe etape (fara factor)  - 500 puncte

Sosire timpurie / intarziata la punctul de control orar per minut  - 100 puncte

Sosire timpurie / intarziata la punctul de control orar cu 15 minute  - 2000 puncte unitar
Ratarea unui punct de control (CO) orar  - 2000 puncte
Ratarea unui punct de control orar intermediar (PCO)  - 200 puncte
Sosirerea in punctul de control orar din alta directie decat cea prescrisa  - 100 puncte
Neterminarea sau ratarea unei etape speciale 1/100 E, 1/10 E sau 1/1 E sau penalizare maxima acumulata impreuna cu factori pe Etape 1/100 E  - 2000 puncte
Ratarea sau neterminarea unei probe din combinata 1/100  - 2000 puncte
Oprire, mersul inapoi sau aplecarea in afara vehiculului pe Etapa 1/100 E cronometrata  - 500 puncte
Ratarea portilor sau atingerea conurilor pe etapa 1/100 cronometrata  - 100 puncte
Neprezentarea foii de parcurs, inscrieri in rubricile oficiale sau pierderea ei  - 200 puncte

6.7 Puncte de penalizare pentru depasirea vitezei
In cazul depasirii vitezei legale se pot acorda punte de penalizare. Acordarea acestor puncte de penalizare se va face in urma anuntarii acestui lucru de catre organele de politie, echipajul urmand sa se supuna obligatoriu, organizatorul va analiza reclamatia si va acorda punctele de penalizare.

Puncte de penalizare pentru depasire vitezei.
- depasirea cu peste 10% = 50 puncte de penalizare
- depasirea cu peste 40% = 100 puncte de penalizare + decizia Directorului de concurs

7. PREMIERE
Se vor decerna urmatoarele premii:

7.1 Pentru echipajele situate pe locurile 1,2,3 in clasamentul general.

7.2 Premii castigatorilor de etapa

in cazul unui baraj , se tine cont de anul de fabricatie castigand vehiculul mai vechi, daca egalitatea se mentine se tine cont de cilindereea vehiculului si mai departe se tine cont de numarul de concurs inferior.


7.4 Premiu special:
Organizatorul poate decerna premii speciale indiferent de rezultatul clasamentului general.

8. RECLAME
8.1 Raliurile sunt sprijinite de sponsori, din acest motiv vor fi incluse in program produsele si/sau reclamele acestora.
8.2 Acordul cu sponsorii este dreptul exclusiv al organizatorului.
8.3 Echipajele sunt obligate ca pe tot parcursul raliului sa afiseze numerele de concurs in modul prescris de organizator.
8.4 Echipajele, dupa obtinerea acordului scris al Organizatorului, pot afisa pe vehiculul propriu reclame sponsorilor proprii.
Organizatorul are dreptul sa solicite taxa pentru afisarea sponsorilor proprii. Echipajul este pasibil de eliminare sau plata unei taxe care poate ajunge si la 100% din taxa de inscriere pentru afisarea de reclame ale sposorilor proprii neaprobate de organizator, startul cu reclame neaprobate poate atrage retragerea foii de parcurs la oricare post de control.

9. ELIMINAREA
Eliminarea din orice motiv este cu titlu obligatoriu asupra Echipajului, iar acesta nu poate cere organizatorului nici o despagubire.
Organizatorul are dreptul eliminarii Echipajului din Raliu:
- daca vehiculul nu dispune de acte necesare circulatiei pe drumurile publice, numere de inmatriculare, numere de concurs, respectiv daca starea tehnica sau estetica nu corespunde cerintelor organizatorului;
- daca vehiculul afiseaza insemne ale sponsorilor fara aprobarea organizatorului;
- daca echipajul participa la eveniment printr-un alt mod decat cel de la inregistrare;
- daca se incalca grav regulile codului rutier;
- in urma deciziei luate de organizator ca sanctiune pentru incalcarea regulamentului de concurs;
- decizia eliminarii se va lua dupa audierea juriului.

10. RESPOSABILITATI

10.1 Organizatorul nu isi asuma raspunderea in nici un fel pentru eventualele daune sau accidente intamplate pe durata raliului.
10.2 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele erori din roadbook. Membrii Echipajului sau alti participanti nu pot emite pretentii catre organizator sau terti in acest sens, organizatorul are obligatia sa schimbe roadbook-ul gresit inaintea startului oficial al echipajului, la cererea acestuia.
10.3 Organizatorul are obligatia sa se asigure ca reclamele afisate obligatoriu sa nu provoace daune nici la aplicarea lor, dar nici la eliminarea lor, insa echipajul are obligatia sa comunice in scris organizatorului, inaintea aplicarii reclamelor, eventualele probleme legate de acestea. Amanarea acestei comunicari, absolva organizatorul de orice raspundere legata de eventualele daune provocate de aplicarea reclamelor.

11. FOTO, FILM, MEDIA
11.1 Pe durata raliului, oraganizatorul si alte persoane fizice si juridice delegate de organizator, pot realiza materiale foto, video, audio despre participanti si/sau vehiculele participante. In legatura cu aceste materiale, membrii echipajului sau alti participanti nu pot emite pretentii catre organizator sau utilizatorii de drept al inregistrarilor.

©GabiGordea

Powered by MagicPixel

 

end